Misją Stowarzyszenia MONAR jest pomoc bliźnim w duchu miłości, tolerancji, dbałości o ludzką godność oraz poszanowania praw człowieka.

MONAR wierzy, że nikt nie jest stracony na zawsze, że każdy człowiek zasługuje na pomoc, na szansę odnalezienia swego miejsca w świecie.

MONAR lansuje życie bez narkotyków, otwartość i wrażliwość na innych, czynienie dobra, odpowiedzialność za własne życie i wiarę w nieograniczone możliwości człowieka.

***
Jestem tutaj ponieważ nie mogę już dłużej uciekać od samego siebie.
Tak długo będę uciekał i bał się, dopóki nie odważę się
zobaczyć siebie w oczach i sercach innych.

Tak długo będę uciekał i bał się, dopóki nie podzielę się z innymi swoimi tajemnicami.
Jeżeli nie zaufam innym będę sam.
Tylko w tym miejscu będę mógł zobaczyć siebie jak w zwierciadle.
Tylko tutaj nie muszę być gigantem z moich marzeń i karłem z moich strachów.
W tym domu jestem cząstką społeczności dzieląc z moimi
rówieśnikami cele i codzienny trud.

Zapuszczając tu korzenie mogę rozwijać się i tworzyć
nie będąc już dłużej samotnym

Pomagając innym mogę też odnaleźć siebie.

***