Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień – Filia w Graczach w związku z realizacją projektu RPO  8.2 ” Ku przyszłości” zatrudni osoby z kompetencjami:

  • psycholog
  • pedagog
  • certyfikowany specjalista terapii uzależnień ( również w trakcie certyfikacji)
  • instruktor terapii uzależnień ( również w trakcie certyfikacji)
  • doradca zawodowy
  • pośrednik pracy     

Preferowane doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i bezdomnymi. Cv prosimy przesyłać na adres e-mail: kuprzyszlosci@monar.org