Naszą siłą są ludzie – szanujemy siebie nawzajem, wierzymy w możliwości zmiany człowieka – budujemy siłę, która pozwala na wyjście z nałogu i powrót do społeczeństwa. Wybrany przez nas system leczenia pozwala przyjrzeć się sobie w relacjach z innymi ludźmi, stwarza możliwości spełniania słynnego hasła Marka Kotańskiego: „daj siebie innym”.

Historia…

Nasz dom powstał 23 kwietnia 2001 roku z inicjatywy Wojciecha Fijałkowskiego. Otrzymaliśmy kompleks budynków w jednej z wsi 35 km od Opola. Od przejęcia domu wciąż go budujemy, remontujemy, rozwijamy. Oferujemy każdemu z naszych pacjentów szansę i możliwość współtworzenia naszego Domu, zarówno budując go fizycznie, jak i tworząc jego atmosferę.

Nasze pasje…

Teatr

Warsztaty teatralne mają na celu dostarczenie jej uczestnikom nowych doświadczeń „ na trzeźwo”, są szansą na przełamywanie swojej nieśmiałości w komunikacji interpersonalnej i nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem czy nauką wyrażania emocji. Zajęcia te uczą koncentracji i pracy w zespole. Każdy cykl warsztatów kończy się uroczystą premierą spektaklu teatralnego przed szerszą publicznością. Uczestnicy zajęć teatralnych biorą również udział w wyjazdach na spektakle teatralne. Zajęcia grupy teatralnej odbywają się raz w tygodniu. Opiekunem grupy jest terapeuta Krzysztof.

Sport 

Preferujemy zajęcia sportowe, rajdy górskie, obozy terapeutyczne, spływy kajakowe. Mamy własne kajaki i narty. Naszą pasją jest bieganie. Codziennie biegamy podczas porannej gimnastyki. Wielu pacjentów trenuje bieganie i bierze udział w zawodach oraz maratonach.