Program terapeutyczny

Terapia Monar Gracze

Nasz program leczenia trwa 12 miesięcy i jest realizowany metodą społeczności terapeutycznej.

Formy pomocy, jakie oferujemy to:

 • gruntowna diagnoza wykonana przez lekarza psychiatrę, psychologa i specjalistę terapii uzależnień
 • terapia indywidualna
 • terapia grupowa
 • terapia w małych grupach terapeutycznych (etapowych)
 • trening nabywania umiejętności społecznych
 • program współpracy z rodzinami pacjentów
 • zajęcia psychoedukacyjne
 • zajęcia treningowe i warsztatowe rozwoju osobistego
 • zajęcia sportowe (m.in. Klub Biegacza)
 • zajęcia teatralne
 • pomoc prawną i socjalną
 • możliwość kontynuowania nauki na etapie Opiekuna (6 miesiąc terapii)
 • obozy terapeutyczne
 • program edukacji zawodowej dla osób kończących leczenie
 • specjalistyczny program dla ludzi żyjących z HIV (możliwości  wykonania testów w kierunku HIV, HCV)
 • postrehabilitacyjny program wspierający dla osób po zakończonej terapii

***

Społeczność Ośrodka funkcjonuje odzwierciedlając model normalnego społeczeństwa, ze swoimi wymaganiami, prawami i wartościami, które przychodząca, nowa osoba musi uwzględnić i zaakceptować. Owe wymagania, prawa i wartości mają charakter norm, których przestrzeganie jest podstawowym warunkiem podjęcia i kontynuowania terapii.

Podstawowe zasady

 • abstynencja od narkotyków, alkoholu i innych substancji zmieniających świadomość
 • wykluczenie jakichkolwiek kontaktów seksualnych pomiędzy uczestnikami programu
 • powstrzymywanie się od przemocy fizycznej i psychicznej
 • podporządkowanie się zaleceniom społeczności
 • pomaganie innym członkom społeczności
 • otwartość – mówienie o sobie na forum społeczności
 • aktywne uczestnictwo w życiu ośrodka