Do Ośrodka przyjmowani są pacjenci uzależnieni od substancji psychoaktywnych

(innych niż wyłącznie alkohol).

 Program przeznaczony jest wyłącznie dla mężczyzn w wieku 21 do 35 lat.

 Ośrodek nie przyjmuje osób z rozpoznaniem tzw.” podwójnej diagnozy „.

 Termin przyjęcia należy ustalić telefonicznie, obowiązuje lista kolejkowa.

Przyjeżdżając do Ośrodka należy przywieźć następujące dokumenty:

– dowód osobisty

– skierowanie lekarskie na leczenie